Z peruánské Amazonie

Slovník cizích slov a pojmů použitých v textech

Ataxie (z řeckého ατάξις, latinsky: ataxia) je neurologický symptom spočívající v poruše koordinace pohybů. Jedná se o nespecifický klinický projev naznačující dysfunkci části nervové soustavy zodpovědné za koordinaci pohybů, jako je například mozeček. Pro ataxii existuje vzácně používané synonymum – „dystaxie.“

Dyslipidémie (dyslipoproteinémie; dříve hyperlipoproteinémie – HLP) představují skupinu metabolických onemocnění, která jsou charakterizována především zvýšenými koncentracemi lipidů nebo lipoproteinů v plazmě v důsledku jejich zvýšené syntézy nebo sníženého odbourávání. Často se ale zvýšení některé frakce krevních lipidů kombinuje se snížením koncentrace HDL cholesterolu. Dyslipidémie představují jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy.

Plísně jsou mikroorganismy zařazené do samostatné říše hub. Plísně jsou díky svému enzymatickému vybavení velmi přizpůsobivé pro kontaminaci téměř jakéhokoliv substrátu - tedy i potravin.

Mykotoxikózy jsou akutní nebo chronická onemocnění (otravy) způsobená Mykotoxiny.

Mykotoxiny (plísňové jedy) jsou produkty metabolismu (látkové přeměny) toxinogenních plísní. Patří mezi významné naturální toxiny v potravinách. V současné době je známo přes 200 mykotoxinů, přibližně 50 mykotoxinů je dáváno do příčinné souvislosti s mykotoxikózami u lidí a zvířat. Významné jsou i pozdní toxické účinky, např. karcinogenní (vznik nádorového bujení) a imunosupresivní (snížení obranyschopnosti organismu a náchylnost k řadě onemocnění, zvláště u starých osob a dětí). Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC/WHO) je zatím hodnocen jako prokázaný karcinogen pro člověka aflatoxin B 1.

Mykózy jsou plísňová onemocnění. (Např. dermatomykózy - plísňová onemocnění kůže.)

Neurotoxin je druh jedu, který negativně působí na nervový systém. Jedná se o často smrtelně nebezpečné jedy, které využívají některé organismy k obraně nebo útoku.

Spóry jsou jednobuněčné či vícebuněčné výtrusy plísní, sloužící k jejich rozmnožování a přežívání.

Toxinogenní plísně mají schopnost produkovat mykotoxiny. Některé kmeny toxinogenních plísní mohou produkovat současně dva mykotoxiny, např. Aspergillus flavus aflatoxiny a kyselinu cyklopiazonovou. Ne všechny kmeny plísní jsou však toxinogenní.

© copyright biorezonance most. Jakékoli užití obrázků včetně převzetí, šíření nebo dalšího využití bez souhlasu autora není dovoleno.