Z peruánské Amazonie

Nejčastější otázky

Léčíte?
Ne, neléčíme. Pomáháme najít způsob ke zlepšení tělesné a duševní kondice a to pomocí úpravy stravy, očisty organismu a návratu k přirozeným potřebám těla. Vycházíme jednak z vlastních zkušeností a zkušeností našich klientů. Dále si vyměňujeme znalosti při různých seminářích a akcích pořádaných předními odborníky z oblasti výživy a alternativních způsobů vedoucích ke zlepšení zdraví jak těla tak i ducha, chceteli psychiky.
Jak již řekl jeden moudrý muž jménem Hippokratés: “Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.” a ”Nechť strava je tvojí medicínou.” I z toho plyne, že léčení je určeno pouze lékařům, zatímco my se držíme té druhé části a snažíme se připomínat klientům uzdravovací schopnosti přírody a stravy.

Proč je na stránkách tolik dětských obrázků?
Je to přípava na stránky, které budou “pouze” pro děti a stránky biorezonance most potom dostanou novou podobu.
K diagnostice
K pořadu “Očima Josefa Klímy” ze dne 10.3.2015, kde byla reportáž o biorezonančním diagnostickém přístroji Metatron.
Díky této reportáži se na nás obrátilo poměrně velké množství lidí a žádali nás o náš názor. Na prvním místě opět zdůrazníme, že neléčíme. Jedná se o službu biorezonančního poradenství díky, kterému lze lépe určit preventivní kroky ke zlepšení celkové kondice. Jak je výše uvedeno, léčení náleží pouze lékařům, my se snažíme nemocem předcházet. V naší biorezonanční poradně používáme přístroj sensitiv imago a k doplňujícímu měření fscan, ne zmíněný Metatron. Ale to nic nemění na tom, že je v pořadu napadána metoda biorezonanční diagnostiky jako taková, kdy v podstatě nezáleží na použitém přístroji.

Nyní tedy náš názor pouze k některým “argumentům” ve zmíněné reportáži:
- Při diagnostice se jednalo o klientku, která měla rakovinu prsu a prodělávala léčbu chemoterapií, tedy organismus byl pod vlivem léků a probíhající léčby.
Mezi prvními otázkami, které naši klienti dostávají je, zda užívají léky. Jestliže léky užívají, jsou upozorněni na to, že výsledek měření může být silně zkreslen a nemusí ukazovat na určitá oslabení organismu. V reportáži nebylo vidět, jestli tuto zcela zásadní otázku klientka od obsluhy přístroje dostala. Pokud jí nedostala, pak další postup už nebyl zcela v pořádku. Pro příklad je dobré si uvědomit, že je mnoho lékařských vyšetření, kdy musíte například přijít nalačno nebo musíte užít kontrastní látku, případně jste upozorněni na jiná omezení, která musíte dodržet, jinak jsou tato lékařská vyšetření k ničemu. A stejně tak tomu bylo zřejmě i u této klientky, kdy pravděpodobně obsluha přístroje pochybila v této zásadní otázce a neměla s klientkou dále pracovat a místo provedení biorezonanční diagnostiky jí měla poslat domů.

- Další část reportáže ukázala muže lékaře, který při zadání údajů do přístroje sám sebe označil jako ženu a velmi se podivil, že má zdravé vaječníky a další ženské orgány.
Domníváme se, že jestliže je v návodu biorezonančního přístroje uveden pokyn k zadání pohlaví podle skutečnosti, tak to má své opodstatnění. Předpokládáme (nevíme), že zmíněný lékař je například vlastníkem motorového vozidla. Zřejmě jezdí do tohoto vozidla doplňovat pohonné hmoty a asi nebude do benzínového motoru čerpat naftu (případně naopak), přestože jde jen o motor. Asi nebude dávat doma do svítidla na 220V žárovku na 24V, přestože je to jen žárovka. Zrovna tak se jistě najdou zdravotnická vyšetřovací zařízení, u kterých je třeba dodržovat jasně dané pokyny, protože se při nepatřičném zacházení budou chovat jinak, než se od nich očekává.

- “Úsměvná” ovšem byla část, kdy na kompot byla umístěna sluchátka a kompotu se naměřily hodnoty, které se týkaly lidských orgánů.
Opět se pozastavujeme nad tím, že přístroj určený výhradně k biorezonanční diagnostice lidského těla, s jasně danými pravidly použití, se “napojí” na kompot. Z tohoto pohledu nechápeme, proč je v klasické medicíně tolik rozmanitých přístrojů a postupů pro různá vyšetření, když v podstatě podle principu zmíněné reportáže můžete čímkoli měřit cokoli, třeba i kompoty, a nebrat ohledy na jasně daná pravidla k používání s ohledem na databázi daného přístroje.

- A vyjádření zástupce firmy, která přístroje u nás prodává, kdy se omlouval za špatně uvedené údaje, o přístroji Metatron na firemních stránkách, kterými firma do té doby uváděla veřejnost v omyl?
Jestliže si nestojí za svým názorem, který do té doby prezentovali, pak buď do té doby vědomě či nevědomě zkreslovali skutečnosti, nebo mají strach z možných následků, když by si stáli za svým názorem. Ovšem pravdu znají pouze oni.

Tolik k nejčastějším otázkám, které nám byly díky této reportáži kladeny. Ještě si dovolíme několik našich poznatků. Jak je možné, že cokoli, co se vymyká převládajícím současným “jediným správným vědeckým” definicím, mohlo být tvrdě napadáno místo toho, aby se dal prostor oběma stranám, tedy i lékařům, kteří s biorezonančními přístroji pracují a mohly by se k danému tématu rovněž vyjádřit? Asi jsou do těchto reportáží vybírány obsluhy přístrojů, u kterých je zřejmě předpoklad k lepšímu zpochybnění této metody. Proč žijeme ve státě, kde jsou oficiálně uznávány “materiálně neuchopitelné a vědeckými přístroji neměřitelné” duchovní bytosti v různých náboženstvích, ale člověk, který chce věřit, že existují i jiné možnosti k podpoře ozdravení organismu, než ty “jediné správné vědecky podložené”, tak tento člověk je mnohdy až zastrašován a zrazován od těchto postupů? Proč věda vytváří definice, tedy neměnná pravidla, když stejně časem mnohé z těchto definic mění?
Dalo by se uvést ještě více a více argumentací, ale je na každém z Vás, čemu uvěříte. Nikomu nevnucujeme, že biorezonanční poradenství je jediné správné, pouze jej nabízíme těm, kteří v něm vidí jednu z cest k uzdravení. Toť vše k reportáži pana Klímy.

Proč se někdy liší zaslaný souhrn s výsledkem od toho co Vám bylo řečeno na místě ihned po diagnostice?
Přímo při sezení si povídáme o tom, co je vidět na první pohled. Ale po Vašem odchodu se ještě zaměříme na různé souvislosti, které mohou ukázat na další možné odchylky od normálního stavu. A tím občas vznikne doplněný souhrn sezení o další údaje.

Mohu před diagnostikou jíst a pít?
Den před diagnostikou je ideální nepít alkoholické nápoje a kávu a to až do provedení diagnostiky. V den, kdy bude diagnostika provedena, nejezte, nepijte (toto se nevztahuje se na čistou vodu) a nekuřte alespoň dvě (lépe tři) hodiny před samotnou diagnostikou. Pokud dodržíte tyto základní pokyny, bude diagnostika mnohem přesnější.

Je přesnější diagnostika provedená Sensitivem, Oberonem, Salvií nebo…?
Těžká odpověď a zároveň velmi jednoduchá. Vždy záleží na obsluze, která s přístrojem pracuje. Znám diagnostika, který pracuje se Salvií a díky jeho praxi a vědomostem dokáže s tímto přístrojem “zázraky”. Zároveň vím o vlastníkovi jednoho z nejmodernějších přístrojů a výsledek měření na tomto přístroji se příliš neliší od diagnsotiky provedené mnohem levnějším přístrojem. Proto si myslíme, že každý si má najít to, co mu vyhovuje nejvíce a co mu přinese očekávaný výsledek a dohady o případné přesnosti či nepřesnosti hodit za hlavu.
Zkušenosti s plazmovým generátorem RPZ14
Jaké mohou být reakce po sezení na plazmě?
Jsou různé reakce na působení plazmového generátoru. Mimo jiné mohou nastat i tyto reakce:
1. Už v průběhu sezení se může udělat klientovi nevolno. To je nejméně častá reakce.
2. V následujících dnech, většinou nejpozději do třetího dne, se může klient cítit unavený a může mu být trochu nevolno a potřebuje si odpočinout. Stává se příležitostně.
3. Ten samý den je klient unavený a většinou jde brzy spát, druhý den je mu už dobře.
4. Nic nepocítí, ale tělu se uleví.
Všechny tyto reakce souvisí se snahou organismu vyplavit toxiny, které se nahromadily zničením patogenních prvků plazmovým generátorem. Proto je velmi důležitý následný pitný režim. Ten našim klientům ještě podpoříme detoxikačním čajem, který dostává každý klient zdarma po sezení dlouhém nejméně jednu hodinu.

Vyřeší plazmový generátor veškeré problémy?
Ano a ne. Záleží na tom, který prvek chceme likvidovat. Pokud se jedná o zátěž, například rýma, žaludeční potíže,… dokáže být velmi účinný při jejich potlačení. Jestliže se však jedná o patogeny, které budete plazmou ničit a životním stylem naopak podporovat, tak se dosáhne řešení na určitou dobu, která bude úměrná právě Vašemu životnímu stylu.

Často je nám kladená otázka směrem k produktům, s kterými pracujeme a na jejich ceny.
Pracujeme s výrobky více značek. Můžete si vybrat od cenově nejdostupnějších (například naše oblíbené české tinktury „Bylinné kapky”) až po cenově náročné produkty.

© copyright biorezonance most. Jakékoli užití obrázků včetně převzetí, šíření nebo dalšího využití bez souhlasu autora není dovoleno.